IMG_3494.1

‘Met passie ondernemen om een verschil te maken voor mens, dier en milieu’.

Oprichter Myrna van de Laar: “Dit was mijn persoonlijke levensmissie die na een boeiende workshop door Paul Weermeijer bij Business School Nederland in 2009 naar voren kwam. Het maakte mijn idealen meer concreet en ik besloot langskomende kansen in deze richting te grijpen en stap voor stap mijn nieuwe missie zo compleet mogelijk invulling te geven.

De eerste stap in deze richting bleek ik achteraf al gezet te hebben: mijn toenmalige werk als districtsmanager in de foodsector. De tweede stap was mijn functie als regiomanager Amsterdam bij de Dierenbescherming vanaf begin 2012. De derde stap deelname in de Eerlijke Bank- en Verzekeringswijzer (www.eerlijkegeldwijzer.nl) vanuit de Dierenbescherming, van 2015 tot medio 2017. En mijn vierde stap, ook in 2015, was het starten van een onderneming die het maken van betere keuzes voor milieu, mens en dier zo gemakkelijk mogelijk wil maken. Zodat duurzamere alternatieven beter bereikbaar worden en iedereen er eenvoudiger aan kan bijdragen.”

Missie
Inmiddels heeft Good Living 4 All haar huidige concrete vorm gekregen: Het verzamelen in één webshop van de meest duurzame levensmiddelen en verzorgingsproducten, zodat consumenten op een eenvoudige manier uit een breed en bijzonder assortiment kunnen kiezen voor eerlijke en gezonde producten, die tevens dieren en het milieu sparen. Daarnaast het ook op andere manieren bijdragen aan de doelstelling, o.a. door informatievoorziening en het gezamenlijk realiseren van een voedselbos.
Good living 4 All is een sociale onderneming; Winst maken is niet het doel maar slechts het middel om de doelstelling te kunnen realiseren.

Visie
Good Living 4 All streeft een wereld na waarin geen dierenleed meer plaatsvindt ten behoeve van onze consumptie. Een wereld waar natuur en milieu zich kunnen herstellen en de draagkracht van de aarde niet meer overschreden wordt (earth overshoot day ligt jaarlijks tenminste op 31 dec.). In deze wereld staat het welzijn van ieder mens en dier centraal, wereldwijd, nu en ook in de toekomst.

Doelstelling
Het verbeteren van het leefklimaat voor mens en dier en het verbeteren van het milieu.
In 2040 worden er in Nederland geen dieren meer geslacht t.b.v. onze consumptie.
Gevarieerd vers Fruitx4

 

Welke problemen willen we oplossen?
Als wereldbevolking staan we voor een aantal milieuproblemen:

 1. Biodiversiteitsverlies
 2. Stikstofkringloopverstoring
 3. Klimaatverandering
 4. Fosfaatkringloopverstoring
 5. Oceaanverzuring
 6. Landgebruiksverandering             
 7. Zoetwaterverbruik                                           

Daarnaast is de manier waarop we onze landbouwdieren in de intensieve veehouderij behandelen niet dierwaardig.

Onze huidige landbouw-/voedselproductie speelt bij ieder van deze negatieve ontwikkelingen een rol. Positief is echter dat wij hier allemaal individueel en direct invloed op uit kunnen oefenen, namelijk door onze voedselkeuze.

Good Living 4 All hanteert de volgende uitgangspunten:

De bodem als basis voor een vitale landbouw
Door de inzet van kunstmatige middelen als landbouwgif en kunstmest werden in de intensieve landbouw decennialang hoge producties gehaald. Maar door deze middelen raken op de langere termijn de bodems uitgeput, daalt de biodiversiteit, raakt het grondwater vervuild en worden de gewassen minder sterk en gezond. Dit wordt op steeds meer plaatsen zichtbaar. We moeten daarom toe naar een landbouwsysteem dat bijdraagt aan het gezonder maken van de bodem in plaats van deze te vernietigen. Lees meer over duurzame landbouw onderaan deze pagina.

Beter voor het milieu
De intensieve veehouderij is slecht voor het milieu. De landbouwdieren dragen bij aan de uitstoot van CO2, methaan, lachgas en fijnstof. Voor het veevoer wordt tropisch regenwoud gekapt waarop vervolgens enorme velden soja worden geteeld. Het gevolg is dat CO2 niet meer door de bomen wordt opgenomen, dat er landbouwgif en kunstmest in de grond komt met vervuiling tot gevolg, en dat al deze productieprocessen ook weer afhankelijk zijn van fossiele brandstof. Een manier van voedsel produceren die veel minder het milieu belast, is daarom noodzakelijk. Dit kan door middel van biologische /biologisch dynamische landbouw van met name plantaardige (seizoens)producten, die zoveel mogelijk lokaal geproduceerd worden.

Gezonder
Doordat er in de intensieve veehouderij zoveel dieren heel dicht op elkaar zitten, stijgt de kans op ziekten. Hiervan kan een aantal ook op mensen worden overgedragen (zoönosen), zoals de varkensgriep, BSE, bepaalde soorten vogelgriep en Q-koorts. Om te voorkomen dat de dieren ziek worden krijgen ze preventief antibiotica toegediend. Veelvuldig gebruik op grote schaal van antibiotica heeft tot gevolg dat bacteriën resistent kunnen worden, wat ook nadelige gevolgen voor mensen kan hebben. Ziekten die nu nog goed met antibiotica te behandelen zijn, zoals longontsteking, kunnen dodelijk worden als de behandeling met antibiotica niet meer werkt.
Tevens wordt het eten van bepaalde soorten vlees in verband gebracht met ziekten zoals kanker, hart- en vaatziekten. En we eten gemiddeld meer dierlijk eiwit dan goed voor ons is, wat weer kan leiden tot bijvoorbeeld obesitas.

Ook al zijn de hoeveelheden chemisch-synthetisch landbouwgif die gebruikt worden wettelijk toegestaan, het blijft gif, bedoeld om ongewenste natuur (planten, insecten ed.) te doden. Wij maken echter ook deel uit van de natuur, evenals insecten die noodzakelijk zijn voor ons voortbestaan, zoals bijen. Gif en milieuvervuilende middelen waar dieren en natuur aan dood gaan, kunnen onmogelijk goed zijn voor ons.

Bij biologische en bio-dynamische landbouw wordt geen gebruik gemaakt van kunstmest of chemisch-synthetische gewasbeschermingsmiddelen. De landbouwdieren hebben meer ruimte en mogen buiten komen. Hierdoor bewegen ze meer en zijn ze gezonder, waardoor ze een betere weerstand hebben en minder snel ziek worden. Er worden zoveel dieren gehouden als dat er grond beschikbaar voor ze is. Antibiotica wordt niet preventief toegediend en veevoer wordt vooral uit het eigen bedrijf of de eigen regio gehaald. De mest van de dieren wordt weer gebruikt voor het vruchtbaar maken van de akkers. Zo wordt de kringloop rond en zijn er nauwelijks overschotten.

Voedselgewassen voor mensen in plaats van voor landbouwdieren
Om al het vlees en zuivel voor ons te kunnen produceren krijgen veel koeien in plaats van/naast gras, dat wij niet kunnen verteren, producten als soja, maïs en granen die verwerkt worden tot veevoer. Deze gewassen zijn wel eetbaar voor mensen en worden hiermee onttrokken aan onze voedselvoorraad. Bovendien wordt er voor productie van veevoer in bijv. Zuid Amerika of Azië, nog vaak land onteigend van boeren. Zij zijn hierdoor niet langer in staat hun eigen voedsel te produceren. Zolang er nog honger in de wereld is, zou voedsel primair aan mensen beschikbaar gesteld moeten worden. En niet aan landbouwdieren die speciaal en in veel te grote getale gefokt worden om voor de, vooral Westerse mens, vlees te produceren. Als we allemaal meer plantaardig eten, is er met de huidige beschikbare landbouwgrond voor iedereen voldoende voedsel beschikbaar.

Diervriendelijk
Momenteel worden er in Nederland 450 miljoen dieren per jaar geslacht na een kort en ellendig leven in de intensieve veehouderij. Wat dat betreft hebben biologisch gehouden landbouwdieren absoluut een beter leven dan hun regulier gehouden soortgenoten. Dat zou een reden kúnnen zijn om te kiezen voor biologisch producten als vlees, zuivel en eieren. Echter, ook biologisch gehouden dieren worden op zeer jonge leeftijd geslacht; zodra ze geen of minder producten meer kunnen leveren zoals eieren of melk, of zodra hun vlees geschikt is voor consumptie.
Het slachten van een dier is nooit diervriendelijk en gaat altijd gepaard met veel angst, pijn en stress. Ook in de biologische dierhouderij worden mannelijke dieren meestal snel na de geboorte gedood omdat ze ongeschikt zijn voor de productie van eieren of melk. Hoe goed de bedoelingen t.a.v. landbouwdieren ook zijn in de biologische sector, uiteindelijk blijven deze dieren productiemiddelen die op veel te jonge leeftijd geslacht worden. Dat is nu eenmaal inherent aan het businessmodel van de veehouder.

Een heel ander uitgangspunt is dat ieder dier het verdient om een doel op zichzelf te zijn. Hoe mooi zou het zijn als, net als veel huisdieren, ook landbouwdieren een eigen volwaardig leven zouden kunnen leiden met voldoende ruimte, goede verzorging en medische zorg. Als ze oud mogen worden en zodra het leven niet meer dierwaardig is, op het eigen erf kunnen worden ingeslapen.

Wat is in deze gevallen de rol van landbouwdieren? Bijvoorbeeld het leveren van meststoffen voor een vruchtbare bodem, het opeten van voedsel dat wij anders zouden weggooien, het omwoelen en losmaken van de grond met de snuit of snavel, het verspreiden van zaden, het eten van insecten. En vooral hun toegevoegde waarde als individueel, volwaardig wezen; als gezelschap, als ouders en opvoeders, als leermeester voor hun soortgenoten en voor ons.

Zouden we het vlees van deze geluksvogels, aan het eind van hun lange en gelukkige leven, dan nog wel kunnen eten, mochten mensen daar behoefte aan hebben? Dat is momenteel nog lastig. Na euthanasie mag het vlees van een dier niet meer geconsumeerd worden, (vanwege bepaalde stoffen in het euthanasiemiddel). Hierdoor gaan de consumptie van vlees en een écht dierwaardig leven moeilijk samen.

Gelukkig stijgt de vraag naar plantaardige vlees- en zuivelvervangers en komen er steeds meer heerlijke, plantaardige alternatieven op de markt, waardoor we al veel gemakkelijker zonder dierlijke eiwitten kunnen. Voor onze gezondheid is vlees of zuivel niet nodig om ons van alle benodigde voedingsstoffen te voorzien. Als je 100% plantaardig eet wordt het nemen van een B12 supplement wel aangeraden. Meer informatie hierover vind je op de site van het voedingscentrum.
Boeren zouden kunnen inspelen op deze ontwikkeling naar meer plantaardige productie en consumptie door op (delen van) hun percelen voedselbossen of andere vormen van permacultuur te realiseren. Voor meer info hierover kun je contact opnemen met Stichting Voedselbosbouw Nederland www.voedselbosbouwnl.nl  (onderaan deze pagina vind je meer over voedselbossen en permacultuur).

koeien in de weide

Biologisch dynamisch gehouden koeien. Ze mogen hun horens behouden en staan in de weide bij hun kalveren. Een mooie stap. (foto: De Zonnehoeve, Zeewolde)

 

 

 

 

 

 

 

Hoe draagt Good Living 4 All bij aan kwaliteitsverbetering voor mens, dier en milieu?

 • Meer dierenwelzijn en een gezonder milieu door uitsluitend aanbod van goede plantaardige alternatieven voor vlees en zuivel
  Good Living 4 All ziet dieren niet als een middel dat er puur is om ons te voorzien van vlees en zuivel, maar als complete en complexe wezens met gevoel en een eigen leven waar zij net zoveel waarde aan hechten als wij aan dat van ons. Inmiddels zijn er zoveel goede en gezonde plantaardige alternatieven dat  het eten van dierlijke producten niet eens meer nodig is*. Daarom zijn alle producten van Good Living 4 All volledig plantaardig.
  * Aanvulling met vitamine B12 wordt geadviseerd bij uitsluitend plantaardige voeding
 • Geen vervuiling van het milieu met chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen en kunstmest  door de keuze voor biologische en biologisch-dynamische producten
  Iedereen heeft recht op voldoende en gezond voedsel. Wereldwijd hebben we genoeg landbouwgrond om de groeiende wereldbevolking te kunnen voeden. Dit vereist wel dat we ons voedsel anders gaan verdelen: meer naar mensen, veel minder naar landbouwdieren en minder verspilling. Ook het herstellen van de biodiversiteit, de ecosystemen en de gezondheid en vitaliteit van de bodem is van groot belang. Dit kan door ons voedsel op duurzame wijze te gaan verbouwen.
  Biologisch-dynamische landbouw is één van de beste voorbeelden van duurzame landbouw. Hierbij wordt o.a. gekeken naar het geheel van en naar alle invloeden op de gewassen en naar de vitaliteit van de bodem. Er wordt gestreefd naar evenwicht tussen groei en differentiatie (zoals vitaliteit, smaak, kleur, geur en rijping) en de gewassen krijgen hier ook de tijd voor. Binnen het eigen bedrijf wordt zoveel mogelijk geprobeerd gesloten kringlopen te realiseren en wordt actief aan natuurontwikkeling gedaan in en rond het bedrijf. Het assortiment van Good Living 4 All bestaat uit biologische, maar bij voorkeur biologisch dynamische producten!
  Lees hier meer over biologische landbouw
  Lees hier meer over biologisch-dynamische landbouw
 • Een breed assortiment om zoveel mogelijk duurzamere keuzes te kunnen bieden
  Good Living 4 All biedt zowel versproducten aan als lang houdbare levensmiddelen, en zowel verzorgingsproducten als cadeau artikelen. Want ieder duurzamer alternatief is een stapje richting een duurzamere wereld!
 • Zoveel mogelijk seizoensproducten en van zo dichtbij mogelijk
  Wat is beter voor het milieu? Een tomaat uit een kas in Nederland of juist zo van het platteland in Spanje? Deze keuze is niet altijd snel en simpel. Er spelen vaak meerdere factoren mee, zoals het type vervoersmiddel, de hoeveelheid vervoerde producten, om wat voor kas het gaat (zo zijn er ook kassen zonder energieverbruik die puur dienen tegen weersinvloeden als regen en wind, of bijv. kassen die met hernieuwbare energie worden verwarmd), etc. Echter, over het algemeen kun je stellen dat lokale groente en fruit van het seizoen qua milieu impact wel de beste keuze is. Good Living 4 All houdt hier met het assortiment zoveel mogelijk rekening mee.
  Voor meer info kun je kijken op de Groente- en Fruitkalender van Milieu Centraal.
 • Een eerlijk product voor iedereen in de keten: van producent tot consument
  Good Living 4 All kent niet persoonlijk alle producenten en leveranciers van alle ingrediënten van haar producten.  Wel wordt een goede relatie onderhouden met alle eigen leveranciers en producenten. En zij, op hun beurt, houden goed contact met hun eigen producenten. Met keurmerken en/of andere uitingen van alle deelnemers in de keten ten aanzien van het betalen van eerlijke prijzen, het milieu en sociale betrokkenheid, tonen we aan hoe we invulling geven aan deze duurzame doelen.
 • Een eerlijke prijs voor de consument
  Biologische en bio-dynamische producten zijn in de regel duurder dan reguliere producten. Dat komt voornamelijk omdat de reguliere producten te goedkoop zijn; in de prijzen van deze reguliere producten worden de kosten voor het milieu tijdens het productieproces niet meegenomen. Het produceren van reguliere producten is slechter voor het milieu dan de productie van biologische producten, onder andere door watervervuiling, biodiversiteitsverlies, bodemverschraling etc., door het gebruik van landbouwgif en kunstmest. Omdat we deze kosten niet betalen loopt de milieuschuld op en komt deze uiteindelijk te liggen bij de volgende generatie of bij de mensen in ontwikkelingslanden, die vaak het meest te lijden hebben van de klimaatverandering.
  Door biologische producten te kopen weet je in ieder geval dat je anderen niet of nauwelijks laat meebetalen aan jouw product.

 

Objectief product-oordeel door onafhankelijke vergelijkingssites
De producten van Good Living 4 All worden doorlopend gecheckt op de aspecten mensenrechten, dierenwelzijn, milieu en gezondheid. Dit gebeurt op de site van onafhankelijke product- en merkvergelijkers, met name:
– Questionmark ( www.thequestionmark.org )
– Rank a Brand ( www.rankabrank.nl )
Op deze manier blijft Good Living 4 All haar producten kritisch volgen en kunnen, indien nodig, bijtijds aanpassingen gedaan worden.

Verbetering van de biodiversiteit door de aanleg van een voedselbos
Good Living 4 All beschouwt agro-ecologie* als een duurzame landbouwmethode. Een voedselbos is een vorm van agro-ecologie.
*Agro-ecologie is een ecologische als sociale benadering van de landbouw die uitgaat van samenwerking met de natuur. Agro-ecologie is klimaatbestendig en lokale middelen, relaties en kennis worden ingezet om de weerbaarheid en productie te bevorderen.
*Uit Platform Aarde Boer Consument, meer info op www.voedselanders.nl/agro-ecologie/

Good Living 4 All gaat in samenwerking met Staatsbosbeheer, Stichting Voedselbosbouw Nederland, Steinbeisser en Landscape Foodscape een voedselbos realiseren!
Als je minimaal €30,- besteedt aan boodschappen bij Good Living 4 All, wordt hiervan 2% opzij gezet. Dit staat gelijk aan één planetpoint. Met deze planetpoints kopen we struiken, planten en boompjes om zo ons gezamenlijk voedselbos in te richten. Zo creëren we samen nieuwe natuur en een begin van herstellende landbouw.
Locatie: De Houtrak in Haarlemmerliede (naast Het Groene Schip aan de Noorderweg bij Amsterdam Westelijk Havengebied).

Meer over voedselbossen:
Een voedselbos is een manier om agro-ecologie toe te passen. Een voedselbos is het samenbrengen en spontaan laten groeien van diverse soorten planten, struiken en bomen die, ieder met hun eigen functie, bijdragen aan het geheel en zo een eigen ecosysteem vormen. De voordelen hiervan zijn groot:

 • Het voedselbos biedt mensen jaarlijks een groeiend aantal noten, vruchten, zaden en kruiden;
 • De opbrengst van een voedselbos per hectare kan net zo hoog worden als de opbrengst van huidige gewassenteelt van éénjarige planten zoals maïs en soja;
 • De producten uit het voedselbos zijn gevarieerder en vaak ook voedzamer dan de éénjarige gewassen zoals mais of soja;
 • Het voedselbos wordt steeds minder arbeidsintensief. Al na enkele jaren hoeven er alleen nog maar vruchten geplukt te worden en is er nog nauwelijks onderhoud nodig;
 • Het voedselbos behoeft geen kunstmest of landbouwgif, de planten worden zelf voldoende weerbaar. Dit maakt het voedselbos ook economisch aantrekkelijk;
 • Het concept van agro-ecologie is wereldwijd toepasbaar en bevordert lokale productie en consumptie, wat weer goed is voor de onafhankelijkheid van de boeren en de eigen voedsel soevereiniteit;
 • In tegenstelling tot de huidige regulier geteelde eenjarige gewassen bevordert het voedselbos de bodemvruchtbaarheid en de opname van regenwater in de bodem. En het voorkomt erosie, verdroging, vervuiling, verzuring en het wegstromen van het regenwater;
 • In tegenstelling tot de huidige regulier geteelde eenjarige gewassen bevordert het voedselbos de biodiversiteit. Het trekt tal van insecten en andere kleine dieren aan die ook op hun beurt weer een belangrijke bijdrage leveren aan het gehele ecosysteem.